Proje Hakkında

blog entry

Bu proje, 5 ülkeden değişik kurumların partnerliğini içeren 3 yıllık (2014-2017) bir projedir.

Proje partnerleri aşağıdaki gibidir:

 • Leeds Beckett Üniversitesi (Proje lideri)
 • Özel Eğitime Gereksinimi Olan Bireyler Ulusal Derneği (NASEN)-İngiltere’de bir Sivil Toplum Kuruluşu
 • ICEP Europe-İrlanda
 • Limerick Üniversitesi-İrlanda
 • Madrid Complutense Üniversitesi
 • Anadolu Üniversitesi-Eskişehir, Türkiye
 • Marie Curie Derneği-Plovdiv, Bulgaristan’da Sivil Toplum Kuruluşu
 • SINN-Graz, Avusturya

Projenin Hedefleri

Avrupa Birliği ülkelerinin çoğunda özel gereksinimli olan/zihinsel yetersizliği olan öğrenciler günümüzde bile potansiyelleri ölçüsünde eğitimin hemen hemen her kademesinde yeterli düzeyde bütünleştirme sürecinde yer almamaktadırlar. Bu proje özel gereksinimli öğrencilerin (özellikle zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin) bütünleştirilmesinde, öğretmenlere yönelik ve uygulamaya dönük, ücretsiz erişimi olan, pratik ve eğitsel materyallerin mesleki eğitim çerçevesinde erişilebilir ve geçerli materyaller olmasına yöneliktir. Bu amaçla, proje Avrupa 2020 hedeflerinden biri olan “okuldan erken ayrılma/okulu erken bırakma”ya yönelik bir çabayı desteklemektedir.

Projenin Amaçları

 • ECVET prensiplerine uygun olarak ve AB/Partner ülkedeki kaynaştırmayı ve özel eğitimdeki eğitimcilerin yeterliklerini destekleyici halihazırda var olan özel eğitimde eğitsel materyallerin  (www.complexneeds.org.uk) yer alacağı bir web sitesi geliştirmek.
 • Özel eğitimde eğitsel materyallerin proje partnerleri tarafından 6 farklı dile çevrilerek paralel versiyonlarını üretmek. Çevrilecek diller: Almanca, Bulgarca, İngilizce, İrlandaca (İngilizce), İspanyolca ve Türkçe.
 • Her dildeki/versiyondaki eğitsel materyalleri proje partneri olan yüksek öğretim kurumları tarafından geçerliğini sağlamak.
 • Öğrenme kaynakları olarak bu eğitsel materyalleri kullanacak olan öğretmenlere rehberlik sağlamak.
 • Proje sürecinde çevrilen ve uyarlanan eğitsel materyallerin projeye dahil olan proje partner ülkelerde ve diğer AB ülkelerinde yayılmasını sağlamak

Daha fazla bilgi için

Prof. Dr İbrahim H. Diken
ihdiken@anadolu.edu.tr

Earsmus +