1. Uzman öğretim bağlamı

BU modül grubu ağır öğrenme yetersizlikleri, şiddetli ve çoklu öğrenme yetersizlikleri ve karmaşık öğrenme güçlükleri ve yetersizliklerine ilişkin genel bir bakış açısı kazandırmayı amaçlamaktadır.  Yetersizlik alanlarının herbiri, çocuk gelişimi ve yasal haklar bağlamında olabildiğince açık ve anlaşılır tanımlanmaya çalışılmıştır.

Sunulan örnekler ve vakalarla, öğrenme güçlüğü ve yetersizliklerinin, öğrenme süreçleri üzerinde nasıl bir etki yarattığı açıklanmaya çalışılmıştır.


1.1 Çocukları anlamak: Gelişim ve bireysel farklılıklar

Bu modül ağır, çok ağır ve karmaşık öğrenme güçlükleri olan bebeklerin ve çocukların öğretim gereksinimlerini açıklamak için hazırlanmıştır. bu amaçla çocukların fiziksel, iletişim, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimleri alan uzmanlarının çalışmalarıyla desteklenen bilgiler sunmaktadır. Öğretmenler bu çocukların  eğitsel farklılıklarını anlamak ve başarılabilir, anlamlı ve güvenilir eğitsel deneyimler sağlayabilmek için onların gelişim özelliklerini tanımak durumundadırlar. düzgün öğrenme deneyimleri sağlamak yalnızca çocukları sorunlu durumdan kurtarmakla kalmaz, ayrıca onlara başka insanlar tarafından sosyal ve duygusal olarak yaşam deneyimlerinin sağlanmasına yardımcı olur.

Devamını oku

1.2 Yasal bağlam

Bu modül özellikle İngiltere'de yaşayan ağır, çok ağır ve karmaşık öğrenme yetersizlikleri olan bireyler ve öğretmenlerinin eğitim süreçlerinin yasal çerçevesine ilişkin bilgi sunmaktadır. Bu anlamda tanılama süreçleri ve eğitsel destek sunma süreçleri açıklanmaktadır. Bu modülde rehberlik hizmetlerinin farklı eğitim-öğretim düzeylerinde nasıl sürdürülmesi gerektiğine ilişkin bilgiler de sunulmaktadır. Tüm bunlarla birlikte bu gruptaki bireylere ilişkin düzenlenen hesap verilebilir uygulamaların, tüm okul yapısının gelişiminde ne kadar etkili olduğu ve bunun gibi farklı konular tartışılmaktadır.

Devamını oku

1.3 Ailelerle konuşma : Aileleri dinleme

Bu modülde ağır, çok ağır ve karmaşık öğrenme yetersizlikleri olan bireylerin, tanılama sürecinin başından itibaren ailelerine ilişkin sunulan yapısal desteklerin neler olduğu açıklanmaktadır. Aile çocuğun ilk eğitimcisidir ve aile çevresi eğitiminden yetişkinliğe geçişine kadar deneyim kazandığı alandır. Etkili okul aile işbirliği sağlamak gerek aileye, gerek çocuğa gerekse de eğitim personeline önemli faydalar sağlamaktadır. Bu modül modern aileleri güçlendiren ve destekleyen, onların toplumdan ayrışmalarını veya zor ulaşılır olma imajını kırmaya yönelik bakış açısına sahip olan işbirliği yaklaşımına odaklanmaktadır.

Devamını oku

1.4 Yaşam kalitesi

Bu modül ağır, çok ağır ve karmaşık öğrenme yetersizlikleri olan bireylerin yaşam kalitelerini anlamaya ve nasıl daha da iyileştirilebileceğine odaklanmaktadır. Sosyal ve duygusal refahın ailelerin üzerindeki etkisi, okul ve daha geniş yaşam alanlarında  olumlu deneyimler kazanmak için önemlidir. Bu modulde öğrenme güçlüğü yaşayan bireye sahip olmanın, hem bireyin hem de ailenin yaşam kalitesini nasıl etkilediğine ilişkin açıklamalar bulabilirsiniz.

Devamını oku