3. Uzman öğretim sunma süreçleri

Bu modül grubu iyi uygulamaların dahil ediliği derslerin, etkili öğretim ve eğitim stratejilerinin planlanmasındaki anahtar noktaların belirlenmesi gibi bilgiler içermektedir. Bu modüller özellikle iletişim stratejileri, duygusal iyilik ve olumlu davranış sağlama, kişisel bakım ve güvenlik gibi çeşitli başlıklar altında rehberlik edebilecek bilgilerden oluşmaktadır. Bu bilgiler farklı örneklerle, videolarla ve okul temelli etkinliklerin görselleriyle desteklenmiştir. Bu örneklerde öğreniler, aileleri ve öğretmeleri arasında kurulan olumlu ilişki örnekleri bulunmakla beraber, özellikle kişisel güvenliğe ilişkin örnek ve iyi uygulamalara yer verilmiştir.

3.1 İletişim: Alternatif ve destekleyici stratejiler

Bu modül ağır, çok ağır ve karmaşık öğrenme yetersizlikleri olan bireylere iletişim becerilerin öğretiminde etkili olan ve kullanabileceğiniz öğretim stratejilerine ilişkin bilgiler bulunmaktadır. Bu modülde açıklanan stratejiler geleneksel olmayan öğretim stratejilerini diğer bir deyişle destekleyici teknolojilere ilişkin bilgileri içermektedir. İletişimin geçerli olan anlamı olmaksızın,  ağır, çok ağır ve karmaşık öğrenme yetersizlikleri olan bireylerin çevreleriyle -okul çevresi, evi veya benzeri geniş sosyal çevresi- kişiler arası anlamlı ilişkiler kurma ve sürdürmelerine önemli zorluklar yaşanmaktadır.

Bu modül etkili iletişim becerileri geliştirme, bu becerileri değerlendirme ve okul ve ev çevresinde etkin olarak kullanmaya ilişkin rehberlik edebilecek düzenlemeler hakkında bilgi vermektedir.

Devamını oku

3.2 Öğrenmeyle ilgilenme: anahtar yaklaşımlar

Bu modül öğrencilerin öğretim süreçleriyle ilgilenme ve öğrenme yaşantılarının nasıl zengileştirilebileceğini anlama ve bu konuya ilişkin bilgi sahibi olma amacıyla hazırlanmıştır. Bu modül özel ölçme araçları kullanılarak, öğrencilerin etkinliklerle meşgul olma düzeylerine ilişkin gözlemlerinizi geliştirme ve düzenleme süreçlerinizin geliştirilmesine odaklanmıştır. Bu modülde ayrıca öğrencilerin etkinlikle meşgul olma durumlarının çevresel faktörler veya etkinlikliğin sunumu gibi özelliklerden ne denli etkilendiğini ve öğrencilerin etkinlikle meşgul olma durumlarının desteklenerek nasıl değiştirilebileceği açıklanmaktadır. Bu bilgiler, eğitim planınızda bulunması önerilen, motivasyon, öğrenme çevresinin yönetimi ve etkinlikle meşgul olma davranışlarının planlanmasının nasıl daha iyi hale getirilebileceği konusunda size yardım edecektir.

Devamını oku

3.3 Olumlu davranış sunma/olumlu ilişkileri kalıcı hale getirme

Bu modülde ağır, çok ağır ve karmaşık öğrenme yetersizlikleri olan bireylerin önemli bir kısmının yaşadığı davranışsal ve duygusal sorunlara odaklanılmıştır. Bu modülde özellikle duygusal ve davranışsal zorlukların çocukların iletişim yolu  ve duygusal baskılarının işaretleri haline dönüşmesine ilişkin bir bakış açısı sağlanmaktadır. Bunlarla beraber çocuklarda olumlu davranışların nasıl kalıcı hale getirilebileceği ve seçim yapma, öz-belirleme gibi yeni becerilerin nasıl geliştirileceğine ilişkin açıklamalarda bulunulmaktadır.

Devamını oku

3.4 Duygusal iyilik hali ve ruh sağlığı

Bu modülde, öğrenme yetersizlikleri olan bireylerin özellikler okul ortamlarında ruhsal iyilik hallerinin ve esnek düşünce yapısına sahip olmalarını destekleyeci stratejiler açıklanmaktadır. Duygusal iyilik hali özellikle ağır, çok ağır ve karmaşık öğrenme yetersizlikleri olan bireylerin sosyalleşme ve olumlu öğrenme çevresini nasıl etkilediğinin anlaşılması çok önemlidir. Beyin görüntüleme çalışmaları kaygı ve stres düzeyindeki artışların, yeni öğrenmelere ilişkin düzeyi düşürdüğünü göstermektedir. ayrıca araştırmalar bu çocukların nörolojik sağlık konularında önemli riskler taşıdıklarını da göstermektedir. Bu modül öğrencilerin nörolojik sağlık veya hastalık durumlarına ilişkin işaretlerin ve risk faktörlerinin nasıl izleneceğini ve uzmanlardan alınabilecek destek hizmetlerin neler olduğuna ilişkin bilgi sunmaktadır.


Devamını oku