4. İşbirliği ve liderlik

Bu modülün amacı,  uzman bir öğretmen olarak işbirliği ve liderlik becerilerinizi geliştirmektir. Bu modüller, etkili planlama ve müdahalelerin sağlanması için kişilerarası ilişkilerin temel doğasını vurgulayarak, birden fazla paydaşla çalışırken rolünüz hakkında bir anlayış oluşturmanıza yardımcı olacaktır. Bunlar gibi faktörlerin kişisel ve mesleki gelişiminizi ve çevrenizdeki gelişmeleri nasıl geliştirdiğini inceliyoruz. Modüller, personel desteği ve ekip geliştirme konularına örnek olarak koçluk modelleri içermektedir.

4.1 Diğer uzmanlarla çalışma

Ağır, Çok ağır ve karmaşık öğrenme yetersizlikleri olan bireyler kapsamlı bir alanda destek hizmete gereksinim duymaktadırlar ve bundan dolayı çok çeşitli uzmandan yardım almaları gerekmektedir. bu modülde aileler ve diğer alan uzmanlarının sağlıklı, işbirlikçi ve kalıcı ilişkiler kurmalarındaki önemli roller, temel konular ve fırsatlar açıklanmaya çalışılmaktadır. Modül ayrıca diğer meslek grupları ve onların uygulamalarını yöneten farklı düzenlemeler ve yasal çerçevelerin rolleri kapsamaktadır.

Devamını oku

4.2 Korunma: gizlilik, mahremiyet ve kişisel bakım

Ağır, çok ağır ve karmaşık yetersizlikleri olan bireyler özellikle kişisel bakım konusunda gösterdikleri sınırlılıklardan dolayı destek gereksinimi duymaktadırlar. Bu modülde bireylerin günlük yaşam deneyimlerinin değerini anlama, beklenti ve duygularını tanımlama ve düşüncelerini dinleme fırsatlarının yaratılmasını ve bu fırsatların birey açısından önemi açıklanmaktadır. Bireyler için eğitin hizmetleri sağlanması sırasında bireylerin gizlilik ve mahremiyetlerine saygı duyulması ve dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu modülde eğitimcilerin diğer uzmanlarla çalışırken çocuğun yararına olduğu düşünülen uygulamalardaki etik değerlere dikkat etmelerinin gerekliliği açıklanmaktadır.

Devamını oku

4.3 Sinirbilimsel bakış açısı

Bu modülde sinir bilim çalışmalarındaki son gelişmeler ve bu gelişmelerin çocukların öğrenmeleriyle olan ilişkilerine dair bilgiler sunulmaktadır. Bununla beraber ağır, çok ağır ve karmaşık öğrenme yetersizlikleri olan bireylerin yaşadıkları nörolojik zorluklar ve bu zorluklara rağmen sunulabilecek öğretim fırsatlarına ilişkin açıklamalar yapılmaktadır. Bu bölümde, size yardımcı olabileceği düşüncesinden hareketle, insan beyninin biyolojisi ve işlevleri açıklanmış ve bu bireylerin beklenen düzeyin altında yaşadıkları sınırlandırılmış işlev kalıplarının neler olduğu açıklanmaya çalışılmıştır. Sinirbilimsel bakış açısı öğrencilerin sınıf içerisinde hem bireysel hemde çoğulcu yaklaşımla neden desteklenmesi gerektiğini açıklamaktadır.

Devamını oku

4.4 Araştırma temelli uygulama geliştirme

Bu modülde, ağır, çok ağır ve karmaşık öğrenme yetersizlikleri olan bireylerle çalışan uygulamacıların, eğitim sırasında bireyselleştirilmiş öğretim gereksinimlerinin neler olduğu açıklanmaya çalışılmaktadır. Bu yaklaşım tarzı, kişisel görüşlerin aksine sistematik veri toplama süreçlerine dayanan öğretim yaklaşımları kullanmanın öğrenci başarısı için olan önemini açıklamaktadır. Bu modülde erişilebilir okul temelli araştırmaların nasıl düzenlenebileceği, sistematik veri toplanması ve sunulan eğitim programının etkililiğinin kanıtlara dayalı olarak değerlendirilmesine ilişkin açıklamalar bulunmaktadır.

Devamını oku