2. Uzman öğretim stratejileri

Bu modülde bulunan öğretim grupları, uzman eğitimcilere pedagoji ve öğretim stratejileri için açık ve anlaşılabilir süreçler hakkında bilgi sunmaktadır. bu modülde bireylerin gereksinimlerini karşılamak için  yaşam kalitesi, öğrenme yetersizlikleri olan bireyler ve ailelerinin gereksinimleri ve çoklu hizmet planlaması başlıkları altında bilgiler bulunmaktadır. bu modül özellikle ağır, çok ağır ve karmaşık öğrenme yetersizlikleri olan bireylerin yaşam kalitelerini artırmak için gereksinimlerini nasıl ifade etmeleri gerektiğine ilişkin açıklamalar sunmaktadır. bu desteklerin içerisinde sağlık, sosyal hizmet, bakım ve yardım gibi farklı kurumların desteklerinin önemi ve bu kurumların öğretmenlerle etkili işbirliği gibi konulara odaklanılmaktadır.

2.1 Öğrenme güçlüğü olan bireylerin aileleriyle görüşmeler planlama

Okullarda etkili planlama, uygulama bağlamını ve geçerli düşünceleri doğru anlama, servisleri iyi tanıma ve doğru yönlendirebilme gibi uzman bilgisi gerektiren konuları içermektedir. Bu modül, ağır, çok ağır ve karmaşık öğrenme yetersizlikleri olan bireylere, yasal düzenlemeler doğrultusunda bireysel müfredat uyarlamalarının nasıl yapılacağını ve bu uyarlamaların tüm okul geneline yayılması için kullanılacak stratejilerin nasıl belirleneceğini açıklamaktadır. Modül her bir eğitim düzeyinde geçerli düşünce ve yasal düzenlemeler ile öğrenme deneyimlerinin sunulması ve kaynak sağlanması uygulamalarının düzenlenmesinde uzman yaklaşımının etkililiğini gözden geçirmektedir. Bu modül tamamlandığında kullanıcılar planlama sürecinin nasıl tamamlanacağını ve bireylerin hayatında nasıl fark yaratabileceklerini keşfetmiş olacaklardır.

Devamını oku

2.2 İletişim ve etkileşim dikkate alma

Bu modülde ağır, çok ağır ve karmaşık öğrenme yetersizlikleri olan bireylerin iletişim becerilerini geliştirmeye yardımcı olmak için kullanılabilecek farklı yolların neler olduğunu açıklamaktadır. Bu modül öğretmenlerin için çocukların sosyal gruplar içerisinde karşılıklı iletişim ve sosyal etkileşim kurma, iletişim varsayımlarını ve davranış kalıplarını sınama, çocukların bir iletişim ortağı olarak gelişimlerinin sağlamaya destek olarak pratik rehberlik uygulamalar belirleme gibi destekleri sağlamak için yol gösterici olmaktadır. Bu modül ayrıca  odaklanmış dil çalışmaları için fırsatlar yaratma ve iletişimi destekleyici olumlu iletişim ortamı oluşturmak için uygun stratejileri yaratma konularında farklı bakış açıları kazandırmaktadır.

Devamını oku

2.3 Müfredat zorlukları

Uzmanlar ve politik zorunluluklar arasında her zaman ağır, çok ağır ve karmaşık öğrenme yetersizliği olan bireylere eğitimleri ve müfredatların farklılaştırılması konusunda bir ayrım bulunmaktadır. Bu modülde bireylerin eğitimiyle ilgili olarak müfredat farklılıkları, özel olarak odaklanılmış müfredat alanları ve değerlendirme süreçleri farklı yaklaşımların bakış açılarıyla yeniden gözden geçirilmektedir.    bununla beraber bu modülde, bireylerin tanımlanmış amaçlara sahip olmalarını sağlamak için daha anlamlı eğitim deneyimleri sağlamak amacıyla müfredat gereksinimlerinin nasıl karşılanabileceği ve sonrasında bu süreçlerin nasıl sürdürülebileceğine ilişkin bir bakış açısı kazandırmak hedeflenmektedir.

Devamını oku

2.4 Ölçme, izleme ve değerlendirme

Bu modülde ağır, çok ağır ve karmaşık öğrenme yetersizlikleri olan bireylerin formal ve informal değerlendirme süreçlerine ilişkin bilgiler verilmektedir. Bu gereksinimlerin, bireylerin gereksinimlerinin tüm gelişim alanlarını kapsayacak şekilde ve sürdürülebilir süreçler kullanılarak  hassas biçimde nasıl tanılanacağı ve tanımlanacağı bu bölümde açıklanmaktadır. bu modülde dil ve iletişim becerileri odaklı bazı özel değerlendirme araçlarına ilişkin vaka örnekleri bulunmaktadır. bu vakalar ışığında uzun, orta ve kısa dönemli planlamanın önemi ve bu planlara ilişkin yol haritaları düzenlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunulmaktadır.

Devamını oku