1.3 Ailelerle konuşma : Aileleri dinleme

Yetersizliği tanıma

Emma

Çocuğunuzun şiddetli öğrenme güçlükleri olduğunu öğrenmek nasıl bir şey?

Bu ses klibinde, Emma’nın annesi (Ruth) kızının yetersizliğini nasıl öğrendiğini anlatmaktadır.

Bu klibi dinlediğinizde, ilk izlenimleriniz neler olmuştur?

Emma’nın annesi nasıl hissetmiştir?

Harvey

Bu ses klibinde, Harvey’nin babası (Simon) Harvey’nin prematüre doğumu konusundaki umuttan bahsetmektedir.

O konuştukça, Harvey’nin karşılaştığı zorlukları ve babasının umutlarını listeleyiniz.

Ailenin Yolculuğu

Engelli bir çocuğun annesi veya babası olmanın iki yönü vardır. Emily Perl Kingsley’nin parçası “Hollanda’ya Hoş geldin” her ikisini de kapsamaktadır

Bir ailenin yolculuğu çocuklarının doğumundan önce beklediklerinden farklı bir rota izleyebilirken istikametleri bir yetersizliği olmayan herhangi bir çocukla aynıdır – çocuklarının potansiyelinin kutlanması ve tamamlanması.l.