1.2 Yasal bağlam

İhtiyaçların karşılanması

İhtiyaçların ve Hakların Anlaşılması

Şiddetli öğrenme güçlükleri, aşırı ve çoklu öğrenme güçlükleri ve karmaşık öğrenme güçlükleri ve yetersizlikleri olan çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasına hakları vardır. Bir çocuğun veya gencin ihtiyaçlarının karşılanması içinse aşağıdakiler gerekmektedir:

  • Bu ihtiyaçların ne olduğu hakkında net bir fikir.
  • İhtiyaçların karşılanmasına yönelik bir plan.
  • Kaynaklar (ekipman ve uzmanlık).

Bu ihtiyaçlar sihirle karşılanmamaktadır. Onların karşılanması organizasyon, fonlama ve düzenleme gerektirir.

Bir Sorunlar Dizisi

Bu videoda Marley’nin anne-babası bir gözden geçirme toplantısında onun ilerleyişini tartışmaktadırlar. Marley ve anne-babasının ve etkileşim kurdukları uzmanların karşılaşabilecekleri sorunlar hakkında düşününüz.

Marley ve ailesinin haklarının temelinin, bu hakların gerçekleştirilmesi için gereken aşamaların kaynağının ve etraflarındaki insanların görevlerinin anlaşılması ihtiyaçlarının karşılanması için önemlidir.