Materyaller hakkında

Özel eğitim gereksinimi olan çocuklar ve yetersizlik gösteren çocuklar için hazırlanan öğretim materyalleri aşağıda sıralanan yetersizlik alanlarını kapsamaktadır:

Ağır öğrenme güçlükleri

Ağır ve çoklu öğrenme yetersizlikleri

Karmaşık öğrenme güçlükleri ve yetersizlikleri

Bu yetersizlik alanlarına ilişkin olarak iletişim ve etkileşim, uzman öğretim bağlamı, sinirbilimden anlayışlar, aileleri ile çalışma ve mevzuat gibi konuların içerisinde bulunduğu 16 modül dört ana başlık içerisinde sunulmaktadır.

Materyalleri kullanmaya başlamadan önce, dört temel konu alanına ilişkin olarak rehberli etmesi amacıyla bu bölümü okumanızı öneririz. 

Gereksinimlerin karşılanması

Hazırlanmış olan bu materyaller çok geniş bir oranda farklı bireyler için kullanılabilmektedir. Özel gereksinimli bireylerle çalışan öğretim yardımcıları, öğretmenler, okul yöneticileri, yasa koyucular, servis sağlayıcılar veya özel gereksinimli bireyin ailesi olsun, farklı özelliklerdeki tüm paydaşlar gereksinim duydukları bilgileri edinmek için öğretim materyallerinden faydalanabilmektedirler.

Her bir modül farklı bilgi ve deneyim düzeylerine sahip kullanıcıları kapsayacak şekilde temelden başlayıp ileri düzey bilgiler sunabilecek biçimde tasarlanmıştır. çalışmanın herhabgi bir noktasında sunulan bilgi düzeyinizin sizin yeterliliklerinizle uyumlu olmadığını düşündüğünüzde, eğitim düzeyinizi değiştirebilirsiniz.

Materyallerin kullanımı

Materyaller arasında gezinebilmeniz için bir kaç yol bulunmaktadır. İsterseniz ilginize çeken bir konudan, size uygun olan bir düzeyden başlayabilirsiniz. Ya da, ilgileriniz, bilgi ve deneyim  düzeyinize uygun konu başlıklarından size özel bir çalışma planı hazırlamak için bireysel plan oluşturma yardımcısını kullanabilirsiniz.


Amaçlarımız

 Hazırlanan materyaller Salt raporu (DCSF, 2010), Öğretim ve Öğretmen Ajansının temel öğretim bileşenleri esas alınarak hazırlanmıştır.  Bu materyallerin hazırlanma amacı :

Öğretmenlerin farklı öğrenme güçlüğü ve yetersizlikleri olan bireylerin eğitimine ilişkin bilgi, beceri ve algılarını geliştirme,

Okul personelinin farklı öğrenme güçlüğü ve yetersizlikleri olan bireylerin eğitimine ilişkin amaçlarına ulaşmalarında yardımcı ollma

Okul öncesi ve kaynaştırma öğretmenleri başta olmak üzere tüm eğitimcilere  farklı öğrenme güçlüğü ve yetersizlikleri olan bireylerin eğitimine ilişkin temel bilgileri kazanmalarına yardımcı olma olarak sıralanmaktadır.


MODÜLLER

1. Uzman öğretim bağlamı
1. Uzman öğretim bağlamı
modülü incele
2. Uzman öğretim stratejileri
2. Uzman öğretim stratejileri
modülü incele
3. Uzman öğretim sunma süreçleri
3. Uzman öğretim sunma süreçleri
modülü incele
4. İşbirliği ve liderlik
4. İşbirliği ve liderlik
modülü incele
Leeds Beckett University
Anadolu Üniversitesi
Engelliler Araştırma Enstitüsü
Erasmus